วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ข้อดีข้อเสียของอินเทอร์เน็ต

ข้อดีข้อเสียของอินเตอร์เน็ต
ข้อดี………..


-สามารถหาข้อมูลที่ต้องการได้เร็วและค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการเดินทางไปหาข้อมูลเอง

-ทำให้เรามีโลกทัศน์ที่ไกลออกไป

-เปรียบเสมือนห้องสมุดของโลกใช้ในการค้นคว้าข้อมูลในลักษณะต่างๆ เช่น งานวิจัย บทความ ความก้าวหน้า ทางการแพทย์ ฯลฯ ได้จากแหล่งข้อมูลทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง

- สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของสถานการณ์ต่างๆที่อยู่ทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วจากการรายงานข่าวของสำนักข่าวที่มีเว็บไซด์อยู่ รวมถึงการพยากรณ์อากาศของประเทศต่างๆทั่วโลกด้วย

- สามารถสนทนากับผู้อื่นที่อยู่ห่างไกลได้ทั้งในลักษณะการพิมพ์ข้อความโต้ตอบกันและการพูดคุย

- สามารถเข้าร่วมกลุ่มอภิปราย หรือกลุ่มข่าวเพื่อแสดงความคิดเห็นในเรื่องเดียวกันซึ่งเป็นการขยายวิสัยทัศน์นั้นๆ

- สามรถติดประกาศข้อความต่างๆ ที่ต้องการประกาศให้ผู้อื่นทราบได้อย่างทั่วถึง

- สามารถถ่ายโอน(Download) โปรแกรม แฟ้มข้อความ ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และเสียงจากเว็บไซต์

- ให้บริการด้านระบบ โปรแกรมขององค์กรต่างที่เป็น .NET

- ให้บริการทางด้าน E - ต่าง ๆ

ข้อเสีย.....-เป็นสื่อที่ควบคุมยาก

-เป็นแหล่งอบายมุขในด้านต่าง ๆ

- เป็นสื่อที่วัยรุ่นติด และ ทำให้การเรียนตกตำลง

-ในการควบคุมในการใช้สื่อที่เป็นการเสื่อมเสียลำบาก เป็นช่องทางของมิจฉาชีพที่มีการทำให้เยาวชนเสียอนาคต

- สื่อบางสื่อไม่เหมาะกับเยาวชน เช่น เป็นสื่อลามกอนาจาร

-ใช้ในการหลอกลวง โดยการโฆษณาชวนเชื่อ

- ทำให้เสียเวลาที่ควรจะได้ในองค์กร หากใช้ในทางที่ผิด

- เป็นช่องทางนำ Virus เข้าสู่ระบบ Computer- ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้ง่าย
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
footer